Visual
Lidmaatschap
asvdronten > Vereniging > Lidmaatschap

Lidmaatschap

Ledenadministratie
Correspondentieadres:
  Postbus 178
  8250 AD Dronten

Post t.b.v. de ledenadministratie kan tevens worden gedaan in de postbak ledenadministratie in de kantine.
E-mail: ledenadministratie@asvdronten.nl

Eisen
Een lidmaatschap wordt aangegaan voor een heel seizoen, tussentijds opzeggen is niet mogelijk.
Het seizoen loopt van 1 juli t/m 30 juni.
Leden van 16 jaar en ouder dienen een geldig legitimatiebewijsnummer op te geven (rijbewijs, paspoort, identiteitsbewijs).
Nieuwe leden die in de afgelopen 3 jaar een bindende wedstrijd hebben gespeeld bij een andere vereniging moeten dit kenbaar maken bij de aanmelding. (voor 15 juni 2017!). Via de aanmelding in Sportlink wordt dan de overschrijving geregeld. Daarbij dient het nieuwe lid er wel voor te zorgen dat hij zich bij de oude vereniging afmeld en daar aan alle administratieve en financiele verplichtingen heeft voldaan. Anders kan de oude vereninging de overschrijving digitaal blokkeren en kan er niet overgeschreven worden naar asv Dronten. Het nieuwe lid is hier zelf verantwoordelijk voor. Omgekeerd geld het zelfde: leden die nu nog lid zijn (waren) bij asv Dronten dienen ook hier aan de financiele en andere zaken voldaan te hebben. Mocht dit niet gebeurd zijn en hij/zij schrijft zich administratief uit bij de ledenadministratie, dan komt er een "overschrijvings blokkade" op Sportlink te staan!

Prijzen
Aanvragen voor overschrijving naar een andere vereniging dienen voor 15 juni 2017 in het bezit te zijn van de KNVB.

Contributie per jaar:

CATEGORIE BONDS CLUB TOTAAL
Groentjes € 8,50 € 89,00 € 97,50
Pupillen € 8,50 € 164,00 € 172,50
Junioren € 9,50 € 206,00 € 215,50
Senioren € 13,50 € 268,00 € 281,50
Recreant nvt € 152,00 € 152,00
Kader nvt € 14,00 € 14,00
Donateur nvt € 41,00 € 41,00
Niet werkend lid nvt € 80,00 € 80,00

Het is bij asv Dronten mogelijk om de betaling van de contributie te voldoen via de Pas van Dronten. Voor meer informatie hierover kijk op de website de Pas van Dronten

tl_files/content_resources/images/2017-2018/Algemeen/Banner Drontenpas.jpg

Aanmelden
Wil je lid worden van asv Dronten , meld je dan aan door het invullen van het aanmeldingsformulier. Aanmelden kan alleen schriftelijk. Een aanmeldingsformulier is verkrijgbaar in de kantine of op het wedstrijdsecretariaat maar is ook te downloaden via:

Voor jeugdleden: Inschrijfformulier asv Dronten - jeugd leden
Voor seniorenleden: Inschrijfformulier asv Dronten - senioren leden

Nadat je het aanmeldingsformulier volledig hebt ingevuld kun je deze deponeren in het postvak van de ledenadministratie, inleveren bij de coördinator van de leeftijdcategorie of bij de leider van het team. Wijzigingen in adres- en/of bankrekeningnummer kunnen schriftelijk of via e-mail doorgegeven worden aan bovenstaand adres of via ledenadministratie@asvdronten.nl 

Naast het inschrijfformulier ontvang je ook een vrijwilligers-inventarisatieformulier. asv Dronten kan niet zonder vrijwilligers en wij vragen je dit formulier ook in te vullen en samen met het aanmeldingsformulier in te leveren. Dit kan rechtstreeks bij de Vrijwilligers-Coördinator (postvak in de kantine) maar ook via de ledenadministratie. Voor nieuwe leden jonger dan 18 jaar is dit formulier bestemd voor de ouders/verzorgers. Na ontvangst van jouw aanmelding als vrijwilliger bij asv Dronten zal de Vrijwilligers-Coördinator zo spoedig mogelijk persoonlijk contact met jou opnemen. Indien er vragen zijn over het vrijwilligers-inventarisatieformulier dan kunt u contact opnemen of mailen met onderstaand contactpersoon:

Opzeggen
Opzeggen/ Overschrijven dit schriftelijk of via e-mail doorgeven aan de ledenadministratie (ledenadministratie@asvdronten.nl). Bij opzeggingen gedurende het lopende seizoen blijft niettemin contributie verschuldigd tot het eind van het seizoen. Opzeggingen en overschrijvingen dienen uiterlijk 31 mei in het bezit te zijn van de ledenadministratie.

Share |