asvdronten > Nieuws > Nieuws

Aankondiging algemene vergadering

2019-02-27 22:01

Op woensdag 13 maart 2019 wordt er een algemene ledenvergadering gehouden. 

 

Agenda

1. Samenstelling bestuur

Het bestuur is in gesprek met kandidaat-bestuursleden. Helaas zit hier geen potentiële voorzitter en penningmeester bij. Dit betekent dat de vereniging vanaf 30 juni 2019 beide posities niet vervuld heeft, hetgeen de afgelopen twee algemene vergaderingen al is aangekondigd. Reden om op korte termijn te vergaderen over de toekomst van de vereniging en de samenstelling van het nieuwe bestuur. 

 

2. Begroting 2019-2020

De begroting voor 2019-2020 moet worden vastgesteld. Vanaf heden ligt de begroting in de bestuurskamer ter inzage. 

 

Nadere toelichting 

Agenda en rondvraag

Inhoudelijke voorstellen over de punten op de agenda dienen, evenals de vragen die bij de rondvraag dienen te worden beantwoord, twee dagen (48 uren) voorafgaand aan de algemene vergadering te zijn ingediend. Voorstellen en vragen worden ingediend per e-mail (info@asvdronten.nl) of via het postadres (Postbus 178, 8250 AD Dronten, ter attentie van Mark Benning).

 

Aanmelden

Het bestuur verzoekt de belangstellenden zich voor de vergadering aan te melden. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar info@asvdronten.nl. Na aanmelding worden de begroting en notulen digitaal toegezonden.

 

Stemrecht

Alle leden hebben stemrecht, met uitzondering van jeugdleden die op 1 januari 2019 nog geen 16 jaar waren. 

 

 

Bestuur asv Dronten

Ga terug

Share |