asvdronten > Nieuws > Nieuws

asv Dronten:DEFINITIEVE INDELING ALLE JEUGDTEAMS seizoen 2017-2018

2017-07-01 09:35

Zoals reeds aangekondigd op de site hierbij de definitieve indelingen van alle jeugdteams binnen asv Dronten voor het seizoen 2017-2018.

Mede aan de hand van beoordelingen en adviesgesprekken (2x) tussen trainers, coördinatoren, interne scouts en het hoofd jeugdopleiding zijn deze indelingen zorgvuldig en weloverwogen tot stand gekomen. Dit onder eindverantwoordelijkheid van het hoofd jeugd opleiding.

Er is zoveel als mogelijk invulling gegeven aan de wensen van ouders en spelers m.b.t. de indelingen, maar dit zal helaas niet in alle gevallen gelukt zijn. Wij vragen hiervoor uw begrip.

De trainers van de niet-selectie teams zullen door de afzonderlijke coördinatoren binnenkort benaderd gaan worden.

Mochten er nog vragen c.q. opmerkingen zijn over bovenstaande, neem dan contact op met Wilko Braam, HJO of stuur een mail naar wilko.braam@hotmail.com

TC Jeugd ASV Dronten

Indeling JO19

Indeling JO17

Indeling JO15 - JO14

Indeling JO13 - JO12

Indeling JO11 - JO10

Indeling JO9 - JO8 - JO7

Indeling MO19 - MO15

Ga terug

Share |