asvdronten > Nieuws > Nieuws

In memoriam - Nanne Nanninga

2019-03-20 19:57

Memoriam

Op maandag 18 maart jl. is ons erelid Nanne Nanninga overleden op 88-jarige leeftijd. Geboren in Oostwedde groeide hij op in het Groningse Stadskanaal waar hij eerst ging handballen. Later werd hij lid bij de gymnastiek. Pas op 17-jarige leeftijd ging hij voetballen bij Stadskanaal waar hij het tot het eerste elftal bracht.

In 1963 kwam hij met zijn gezin in Dronten wonen en ging werken bij het Openbaar Lichaam Zuidelijke IJsselmeer Polders. Later werd hij Hoofd Financiën bij de Gemeente Dronten.

Vooral de oudgedienden bij asv Dronten weten hoe belangrijk hij is geweest bij de opbouw van onze club. Hij begon in 1963 als penningmeester van de toenmalige omnivereniging ASVD. In 1967 trad hij toe tot de seniorenelftalcommissie en daarna in 1968 tot de voetbalcommissie. In 1971 werd hij penningmeester van de voetbal afdeling, tot 1977. Vanaf 1978 werd hij penningmeester van de accommodatiecommissie en later voorzitter. In 1986 werd hij lid van de jubileumboekcommissie. Ook regelde hij jarenlang de barbezetting en alsof dat nog niet genoeg was maakte hij vanaf 1992 de kleedkamers schoon op vrijwillige basis. Al met al reden genoeg om hem te decoreren en zo werd Nanne in 1986 benoemd tot lid van verdienste. In 1993 werd hij erelid van onze vereniging.

Nanne was een man van weinig woorden en recht door zee, wilde zijn steentje bijdragen aan een samenleving die in Dronten in opbouw was. Zijn financiële kennis bracht de club in rustig vaarwater en men kon altijd een beroep op hem doen. Maar bovenal was Nanne een echte ASVDer in de tijd dat ASVD nog onderverdeeld was in een zaterdag- en zondag afdeling. Nanninga was een van de weinigen die echt neutraal was en dat maakte hem bij iedereen geliefd en gewaardeerd.

Wij wensen zijn familie veel sterkte toe bij dit voor hen zo grote verlies.

Namens leden en bestuur van asv Dronten,

Hans Engelvaart
Erevoorzitter

Ga terug

Share |