asvdronten > Nieuws > Nieuws

Nieuwjaarsspeech voorzitter asv Dronten

2019-01-07 20:00

Deze speech sprak voorzitter Mark Benning uit op de Nieuwjaarsreceptie op maandag 7 januari bij asv Dronten.

 

Hartelijk welkom bij de nieuwjaarsreceptie van asv Dronten. Vanavond heb ik voor de tweede – en laatste keer – de eer en het genoegen om jullie als interim-voorzitter namens het bestuur een gelukkig nieuwjaar te wensen. 

 

Van dit moment maak ik gebruik om jullie toe te spreken. Een Nieuwjaars-speech dus. Ik houd het kort. Hierna hebben we een quiz, met prijzen!

 

Van alle bijzaken is de voetbalsport misschien wel de belangrijkste bijzaak. Niet voor de politiek wellicht, de interim-burgemeester liet de sport in het dorp, of stad zoals Dronten ook wordt geduid, bij de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Dronten onbenoemd. Wel werd verenigingsman Dirk Drogt benoemd als ereburger.

 

Maar voetbal is voor ons wèl de, of een van de belangrijkste bijzaken. Maar zonder verenigingsleven geen voetbalsport. En op de vereniging en degenen die hieraan een actieve bijdrage leveren was in 2018 veel kritiek. 

 

Zo heb ik gehoord of gelezen dat er sprake is van structureel technisch wanbeleid, er een gebrek aan ambitie is, het bestuur en het groene hart enkel sprookjes schrijft, de keeper van het eerste elftal geen punten pakt, de kantinecommissie niet gastvrij is, de hoofdtrainer er niets van kan, de mannen van de commerciële commissie niet geschikt zijn, de supportersvereniging er enkel voor de eigen vrienden is, de spits niet kan scoren, het bestuur niet luistert naar de ouders, de technische commissie senioren uit klaplopers bestaat, de teammanagers er niet voor de spelers zijn, er door het bestuur niet wordt gecommuniceerd, de penningmeester geen geld wil uitgeven en de voorzitter een vreselijke erfenis achterlaat.

 

Ik gebruik dit moment niet om op al deze punten in te gaan en deze te weerleggen. Wie vaker komt op ons prachtige sportpark ziet dat het ook helemaal niet slecht gaat. In tegendeel. We hebben bijna 1.100 leden. Er zijn 50 jeugdteams, die allemaal spelen in ons prachtige tenue. Op alle trainingsavonden is de kantine geopend. Het eerste elftal bestaat uit zeer talentvolle voetballers, bijna allemaal afkomstig uit Dronten. Alle commissies zijn bezet en ons ledenaantal is zeer stabiel. We hebben schitterende toernooien en mooie evenementen, waar sponsoren zoals SuperTank, ING, Axflow, Ante en DV Trading zich aan binden. En financieel hebben we de zaken goed op orde. 

 

Maar tegen de criticasters zeg ik wel: wellicht heeft u gelijk. Het kan immers altijd beter. 

 

De basis is er. We zijn klaar voor de volgende stap. Een betere organisatie. Betere communicatie. Meer sponsorwerving. Betere bezetting van het bestuur en de commissies. Meer leden. Betere trainers. Een hoger ambitieniveau; een stap naar hogere klassen wellicht. Samenwerking zoeken met vergelijkbare verenigingen en ketenpartners. Verduurzaming van de accommodatie met bijvoorbeeld zonnepanelen en warmtepompen, hetgeen de maatschappij tegenwoordig verlangt. 

 

We kunnen met buurman Reaal Dronten gaan praten over vergaande samenwerking. Of zelfs een fusie. We kunnen met het gemeentebestuur gaan praten over de inrichting van het sportpark van ‘de stad Dronten’. Immers, sporten is belangrijk. Daaraan is geen twijfel. Maar waarom zijn er dan geen plannen om de topsporthallen, inclusief kantine en kleedkamers, bij asv Dronten te bouwen? Een uitgelezen kans om In combinatie met de huidige kunstgrasvelden een modern en multifunctioneel complex te realiseren. Bijna alle uren van de dag is het kunstgrasveld te gebruiken, net als de gymvloer in de sporthallen ’t Dok, waar onder meer wordt gebasketbald, gezaalvoetbald, gekorfbald en geturnd. Allemaal met dezelfde faciliteiten. 

Meerdere sporten en gebruikers op een en hetzelfde complex, gebruik makend van dezelfde faciliteiten, dat ís mogelijk. Voetbal, korfbal, bootcamp, softbal, de mogelijkheden zijn eindeloos. 

Met een gezamenlijke kantine en maximale benutting van de faciliteiten zou heel veel, zowel binnen en buiten, op een en dezelfde locatie kunnen. Synergie heet dat: 2 + 2 kan echt 5 zijn. 

 

Dit is natuurlijk maar een toekomstvisie. Vele scenario’s zijn denkbaar. Maar wat blijft, is de mogelijkheid om samenwerking te zoeken. Om toekomstbestendige opties te onderzoeken. Er zijn vele, vele mogelijkheden. Voor 2019 en de jaren daarna.

 

Wat hield ons in 2018 tegen? Welke factoren maakten dat we ‘slechts’ – tussen aanhalingstekens – hebben gedaan wat we hebben gedaan? De factor tijd is er in ieder geval een. De eisen die de omgeving stellen aan een vereniging van deze omvang is in ieder geval twee. 

 

Dat is dat ik tegen de criticasters zeg: blijf niet aan de zijlijn staan. Kom ons, de vrijwilligers, helpen! Kijk eens welke kansen er zijn. We hoeven ze alleen maar te benutten. Als een spits die enkel nog een teen tegen de bal hoeft te zetten om dat winnende doelpunt te maken. 

 

Help ons de doelen te verwezenlijken en nieuwe doelen te stellen. Met uw inzet is de factor tijd van veel minder belang. En met uw kennis en ervaring is eenvoudiger en beter te voldoen aan de eisen die de omgeving aan asv Dronten stelt.

 

Voor 2019 wens ik eenieder het besef dat wat we hebben heel veel is. En ontzettend goed is. En dat de mensen die zich inzetten, op de achter- en voorgrond, dat belangeloos doen. Met hetzelfde doel: de zaterdag van de week een leuke sportdag hebben. Op hoog niveau en op een niveau dat meedoen veel belangrijker is dan winnen. 

En ik wens eenieder het besef dat de vrijwilligers het ontzettende fijn met elkaar hebben, in voor en tegenspoed. Op mooie momenten, en op minder mooie momenten, zoals het overlijden van dierbaren. Waar we ook in 2018 weer mee werden geconfronteerd. 

 

En, criticasters, in 2019 hoop op ik op uw bijdrage, hoe klein die ook mag zijn. We hoeven het niet altijd eens te zijn, wrijving maakt immers glans. Maar meedoen brengt ons de stap vooruit. Vele handen maken licht werk. 

 

Ik wens u allen het allerbeste voor 2019, in goede gezondheid!

 

Mark Benning

Voorzitter asv Dronten

Ga terug

Share |