asvdronten > Nieuws > Nieuws

Nieuws van de werkgroep

2019-04-11 19:03

Op de Algemene Vergadering van 13 maart 2019 is de werkgroep gepresenteerd. De werkgroep is opgericht om een nieuw bestuur samen te stellen, de organisatie van onze voetbalvereniging –waar nodig– te verbeteren, commissieleden te zoeken voor de Technische Commissie Senioren en de Commerciële Commissie en om te onderzoeken of een Business Club kan worden geherintroduceerd. 

Diverse leden en vrijwilligers hebben het al gemerkt; de werkgroep is voortvarend van start gegaan. Bij de eerste vergadering zijn de piketpalen geslagen en werkafspraken gemaakt. Na de vergadering is de werkgroep in verschillende subgroepen aan de slag gegaan. Deze subgroepen hebben onder meer de organisatie van de vereniging in kaart gebracht. Daartoe is uitgebreid gesproken met leden en verschillende commissies. De resultaten zijn gepresenteerd op de tweede vergadering van de werkgroep. Opnieuw is de werkgroep in subgroepen uit elkaar gegaan, ditmaal met de voornaamste opdracht om verschillende verbetervoorstellen uit te werken. 

De werkgroep zit dus niet stil. Wellicht wordt ook u een dezer dagen benaderd door de werkgroep. Wij hopen op uw medewerking!

Namens de werkgroep,

 

Mark Benning

Ga terug

Share |