asvdronten > Nieuws > Nieuws

Speech interim-voorzitter Nieuwjaarsreceptie

2018-01-04 12:06

Als we terugkijken op het voorbije jaar, dan springen er verschillende zaken uit. We hebben hier voor een deel op de Algemene Vergadering (van 13 december) al over gesproken, en daarom beperk ik me tot de volgende punten.

 

Allereerst het eerste elftal en de hoofdklasse

Met de invoering van de divisiestructuur is de hoofdklasse misschien niet meer van dezelfde statuur als voorheen, maar voetballen in deze klasse was voor de spelers, staf en bestuur, zeer leerzaam.

 

Voor de spelers, omdat zij zich, ondanks de mindere resultaten, konden optrekken aan tegenstanders die over het algemeen sneller handelden, fysiek sterker waren en beter inzicht hadden dan de tegenstanders in de eerste klasse. En op een enkele ‘off day’ na, waren de mannen, mede vanwege tomeloze inzet, nooit kansloos.

Voor de staf was het een leerzaam jaar, omdat zij met zaken te maken kregen die horen bij een positie in het rechter rijtje. Teleurstelling, frustratie, gekrenkte ego’s en onmacht. Zaken die elke voetballer zal herkennen. Voetballen tegen degradatie brengt en vraagt écht wat anders. Iets dat niet zou zijn ervaren als de hoofdklasse niet was behaald. En hier is de staf zeer goed mee omgegaan. Ondanks de resultaten bleef het een hecht collectief. Ook toen degradatie een feit was werd er gestreden voor de punten. Dat het overgrote deel van de selectie ook dit jaar weer met elkaar voetbalt zegt genoeg. En dit is het mooiste compliment aan de staf van het eerste elftal.

Voor het bestuur was het ook een leerzaam jaar, omdat we konden kijken bij clubs die ervaring hebben met voetbal op een hoger niveau. We kregen de mogelijkheid om bij grote verenigingen kennis op te doen op het gebied van sportklimaat en financiën. We konden zien hoe elders sponsoractiviteiten worden georganiseerd en hoe invulling wordt gegeven aan het vrijwilligersbeleid.

En ook de penningsmeester was in zijn nopjes. Verenigingen als Urk en Flevoboys brachten veel betalende bezoekers mee.

Zo bezien was het dus een goed jaar. En is de degradatie op zich ook snel weer vergeten.

 

Wat ook zal worden herinnerd aan het jaar 2017, is het vertrek van voorzitter André Aasman. Zes jaren is André voorzitter geweest. Niet de makkelijkste periode. De economische omstandigheden zaten niet mee. En op sommige momenten was André voorzitter en penningmeester tegelijk, terwijl hij ook op zoek was naar nieuwe sponsoren. Maar onder het voorzitterschap van André is het tij gekeerd. De vereniging is uit een dal geklommen en staat er sportief en financieel goed voor. En hiervoor mogen we André dankbaar zijn.

 

Op de valreep van 2017 was daar ook de mededeling van de hoofdtrainer. Raymond neemt na vier seizoenen afscheid van asv Dronten. Hoofdtrainer bij vv Berkum is zijn volgende stap. Raymond woont in Zwolle en kent de vereniging. Bovendien is vv Berkum een hoofdklasser. Een logische stap dus, waarmee we Raymond uiteraard hebben gefeliciteerd. Gelet op de bestaande chemie zal het een gemis worden voor asv Dronten. Maar het biedt ook nieuwe kansen. Voor de spelers en voor de toekomstige trainers van asv Dronten. Gelet op de berichten in de media komen ze graag ons vlaggenschip trainen. Ik las dat het bestuur al gesprekken heeft gevoerd… Maar zover zijn we nog niet.

 

Helaas zullen we 2017 ook vanwege heel andere omstandigheden herinneren. In 2017 zijn ons drie verenigingsmannen ontvallen. In februari overleden Jan de Ridder en Hans Bol. En in juni overleed Cor Vahl, die in het verleden trainer was van het eerste elftal. Jan de Ridder ontving in 2011 een waarderingsspeld en was de laatste jaren een trouw supporter. Hans Bol was onze hoofd- en verenigingssponsor. Hans heeft zich zeer lange tijd voor onze vereniging ingezet, en niet alleen als toegewijd sponsor. Graag een moment van stilte voor deze mannen.

 

Op een terugblik volgt een vooruitblik

En voor het bestuur is de vooruitblik het beste te vatten in speerpunten voor dit jaar. Zonder volledig te willen zijn, gaat onze aandacht vooral uit naar het behoud en werven van vrijwilligers. En onze financiën. Ook starten we met de voorbereidingen op enkele belangrijke keuzes, zoals gepresenteerd tijdens de Algemene Vergadering. Dit naast het zoeken naar een nieuwe hoofdtrainer uiteraard. Als Raymond even had gewacht, had mijn verhaal er ook anders uitgezien. En als dit u te lang duurt, dan is dat ook een beetje zijn schuld.

 

Het besturen van een vereniging van deze omvang in deze gemeente is niet makkelijk. We hebben veel meer concurrentie van andere sportverenigingen dan de verenigingen op ‘het oude land’. En de binding met onze vereniging is om een veelheid aan redenen ook anders. Daarom zoeken we de optimale mix van middelen en inzet om onze de leden juist te kunnen laten sporten en presteren. In een tijd waarin leden van verenigingen zich soms meer consument dan verenigingslid voelen. In een tijd waarin een dienst wordt gevraagd en niet een lidmaatschap. In een tijd waarin het individu belangrijk is, veel belangrijker dan het collectief. In een tijd dat er veel meer Messi´s en Ronaldo´s zijn dan die twee die in Spanje voetballen. En geld belangrijker is als nooit tevoren. Ik herinner aan de discussie die met de gemeente is gevoerd, over de huur voor de sportvelden. En weet u of de lichtmasten langs de velden zijn verzekerd? En wie dat betaalt?

 

En het besturen van een vereniging met een tekort aan vrijwilligers is helemaal niet mogelijk.

 

Daarom zijn wij blij te zien dat onze vereniging de landelijk dalende trend weerstand biedt. We hebben veel vrijwilligers. En wat verzetten zij veel werk. In het oog springende activiteiten (zoals de organisatie van het Axflow- en G-toernooi en de nieuwjaarsloop – heeft u al gesponsord?) en minder in het oog springende activiteiten (zoals het geven van trainingen en het draaien van bardiensten). Activiteiten die onze leden zeer veel gemak geven en plezier opleveren. Maar zonder de inzet van vrijwilligers is dit allemaal niet mogelijk.

Laten we niet vergeten, vele handen maak licht werk.

 

Voor het bestuur is het zaak onze vrijwilligers niet te overvragen en nieuwe vrijwilligers te werven. Het bestuur vindt het belangrijk onze vrijwilligers te waarderen (de jaarlijkse vrijwilligersavond en de vrijwilliger van het jaar verkiezing) en de juiste omstandigheden te creëren.

Zo is een nieuw kassa- en voorraadsysteem aangeschaft, waarvan u aan de bar al het gemak heeft ervaren. Veel makkelijker in gebruik en bovenal nauwelijks nog kleingeld. Wel zo veilig.

Ook hebben we aangeschaft de VTON-app (Voetbal Technische Ontwikkeling Nederland). Een voetbalmethode die we dit jaar – populair gezegd – uitrollen. Met een jaarplanning en concrete doelen. En in dit kader 700 verschillende trainingen, te raadplegen via de app, met tips, animaties en filmpjes. Het wordt de (nieuwe) trainer zo makkelijk gemaakt zijn team te vermaken op de training.

Ook zetten we dit jaar in op goede informatievoorziening (Facebook, Instagram en de nieuwsbrief), het vereiste van een VOG en instellen van vertrouwenspersonen.

 

Ook is het zaak de financiën te bewaken. Zijn er bedreigingen? Of kansen? Zijn er schaalvoordelen te behalen? Moet onze zustervereniging toch niet bij ons op het sportpark voetballen? Vervangen we de lampen in de lichtmasten voor ledverlichting? Biedt de gemeente hiervoor ondersteuning, of moeten we dit zelf doen? En zo zijn er veel meer vragen.

 

Zijn er in dit kader zaken te noemen die u opgevallen zijn of waar u zich graag mee wenst te bemoeien, schroom niet om hierover met het bestuur in overleg te treden. Het is per slot van rekening ook uw vereniging.

 

Dit alles gaat natuurlijk naast het belangrijkste, het voetballen van een wedstrijd op zaterdag. Hier doen we het uiteindelijk allemaal voor!

 

Namens het bestuur wens ik iedereen een sportief, succesvol en bovenal gezond 2018!

 

Mark Benning

interim-voorzitter

Ga terug

Share |