asvdronten > Nieuws > Nieuws

Van de bestuurstafel

2019-02-21 22:17

Van de bestuurstafel: de ontwikkelingen, het volgende seizoen en vooraankondiging AV

Het bestuur van asv Dronten vergadert in ieder geval elke eerste dinsdag van de maand (in de bestuurskamer, aanvang 20.00 uur). Vele zaken worden besproken en aan veel zaken wordt gewerkt. Hierbij een greep uit hetgeen dat de revue passeert.

Wil jij ook iets bespreken of delen met het bestuur? Schroom niet om aan te schuiven. Mailen kan ook, via e-mailadres info@asvdronten.nl.

 

Verduurzaming sportpark

Er zijn tegenwoordig veel mogelijkheden om energie te besparen. Bijvoorbeeld door vervanging van de lampen in de lichtmasten door ledverlichting, plaatsing van zonnepanelen, het aanbrengen van isolatie en het vervangen van douchekoppen. Inmiddels wordt er een werkgroep gevormd om onderzoek te doen naar de mogelijkheden. Meer informatie is te vinden op: http://www.asvdronten.nl/index.php/nieuws.14/items/duurzaam-sportpark-asv-dronten.html

 

Nieuwe website

De website van asv Dronten is aan vervanging toe. De nieuwe website wordt thans van nadere inhoud voorzien en getest. Nog even en deze kan ‘live’.

 

Het Groene Hart

Het Groene Hart is het nieuwe, overkoepelende orgaan met betrekking tot de voetbalzaken van asv Dronten. Hierin worden de verschillende commissies verenigd om de communicatie en samenwerking te optimaliseren. Diverse zaken komen daarbij aan de orde. Op regelmatige basis overlegt een afvaardiging van het Groene Hart met het bestuur. Het Groene Hart heeft diverse vacatures, onder meer voor de Technische Commissie senioren. Wil je een bijdrage leveren? Meer informatie is te vinden op: http://www.asvdronten.nl/index.php/nieuws.14/items/asv-dronten-het-groene-hart.html

 

De samenstelling van het bestuur

Het bestuur van asv Dronten bestaat momenteel uit vier gekozen bestuursleden. Zoals eerder aangekondigd, zullen de op (a.i. basis gekozen) voorzitter en de penningmeester hun taken, na respectievelijk vier en vijf jaren als bestuurslid te hebben opgetreden, per 30 juni 2019 neerleggen. Met diverse geïnteresseerden zijn en worden gesprekken gevoerd om te zorgen voor een goede opvolging. Daarnaast kijken we onder meer uit naar een secretaris en een bestuurslid commerciële zaken. Wil je toetreden tot het bestuur van onze vereniging? Kijk voor meer informatie op: http://www.asvdronten.nl/index.php/nieuws.14/items/het-bestuur-van-asv-dronten-zoekt-versterking.html

 

Het volgende seizoen

Hoewel het ‘pas’ half februari is, is een groot deel van de vereniging ook al drukdoende met het volgende seizoen. Ook het bestuur. Zo wordt momenteel gewerkt aan de begroting en de invulling van de technisch staf voor het volgende seizoen. 

 

De voorjaars AV

Op de ledenvergadering van december 2018 heeft het bestuur aangekondigd in het voorjaar een nieuwe ledenvergadering te organiseren, met – in ieder geval – als onderwerp de invulling van het bestuur voor het seizoen 2019-2020. Vooralsnog staat deze vergadering geagendeerd op woensdag 13 maart 2019. Een officiële uitnodiging volgt nog!

 

Het bestuur

Ga terug

Share |