asvdronten > Nieuws > Nieuws

Van de TC Jeugd …………………

2017-05-23 14:20

Het amateurvoetbal start komend seizoen met nieuwe wedstrijdvormen voor pupillen. Kinderen van zeven tot twaalf jaar gaan wedstrijden spelen op kleinere veldjes en in kleinere teams, waardoor ze vaker aan de bal komen en meer dribbelen, schieten, samenspelen en scoren. Dit draagt bij aan het spelplezier en de ontwikkeling van ieder kind op elk niveau.

De nieuwe wedstrijdvormen worden in twee jaar, stapsgewijs ingevoerd. Nederland volgt hiermee het voorbeeld van Engeland, Duitsland, Spanje en Portugal, waar al langer op kleinere veldjes, en in kleinere teams wordt gevoetbald.

Vanaf het seizoen 2017/2018 voetballen pupillen onder de 8 (JO8) en onder de 9 jaar (JO9) in de vernieuwde opzet op een kwart voetbalveld, partijtjes van 6 tegen 6. In het huidige seizoen spelen die leeftijdscategorieën nog 7 tegen 7 op een half veld. Spelen op een kleiner veld sluit beter aan op de belevingswereld van kinderen van deze leeftijd.

De kleinste voetballers in de voetbalhiërarchie –onder 6 en onder 7- blijven in onderling verband op de vereniging kleine partijtjes spelen. Kennismaken met het spelen van voetbal en spelplezier staan hier centraal.

Vanaf het seizoen 2018/2019 starten ook de teams van onder de 10 (JO10), onder de 11 (JO11) en onder de 12 (JO12) met de nieuwe wedstrijdvormen. (Bron: KNVB - zie Het nieuwe pupillenvoetbal)

Leeftijdsrichtlijnen

Met ingang van het nieuwe seizoen zal het jeugdvoetbal tevens worden opgedeeld in leeftijdsgroepen. Vóór het seizoen zal worden bepaald in welke leeftijdscategorie de speler hoort op basis van het geboortejaar. Spelers mogen wel een leeftijdscategorie hoger spelen, maar niet een categorie lager.

Binnen ASV Dronten zal er in het nieuwe voetbaljaar gestart worden met de volgende jeugdgroepen: JO7, JO8, JO9, JO10, JO11, JO12, JO13, JO14, JO15, JO17 en JO19.

Met de opstart van een JO16 zal, kijkend naar de huidige situatie, nog even worden gewacht.

Eén en ander betekent dat vanaf komend seizoen alle 1e teams tot en met de groep JO15 zullen worden gezien als een selectieteam. Zo zal bijv. een JO12-1 veelal bestaan uit 1e jaars D-pupillen, JO13-1 uit 2e jaars D-pupillen enz. Ter verduidelijking: het huidige JO13-2 bijv. zal in de nieuwe opzet dus niet langer als een selectieteam worden gezien. Bij de groepen JO17 en JO19 blijft de situatie voor nu ongewijzigd, d.w.z. 1 en 2 blijven allebei nog selectie.

Vanaf maandag 29 mei a.s. zal er aan de nieuwe trainers de mogelijkheid worden geboden om te starten met een aantal trainingen in de nieuwe groepssamenstelling. Deze zijn inmiddels in het bezit van de voorlopige selecties en zullen zelf zorg dragen voor het uitnodigen van de betrokken spelers.

Trainersinvulling 2017/2018 (voortgang):

 

JO08-1 Nog nader in te vullen, nog in gesprek

JO09-1 Nog nader in te vullen, nog in gesprek

 

JO10-1 Jodi de Boer en Martijn Timmer

JO11-1 Vincent ter Burg /

 

JO12-1 Daan Bleeker en Cedric Oosterloo

JO13-1 Gerwin Hagenbeek en Lucky Akot

 

JO14-1 Nog nader in te vullen, nog in gesprek

JO15-1 Hassan Bai Kamara en Stefan van Elp

 

JO17-1 Sherida van Bruggen en Tony Schwab

JO17-2 Jacob van der Schaaf /

 

JO19-1 Danny van Ginkel en Levi van Rijn

JO19-2 Jacob van der Schaaf, Bart v.d. Hoek, Gerrit Norder.

 

 

Mochten er naar aanleiding van bovenstaande vragen c.q. opmerkingen zijn, schroom dan niet om deze aan ons voor te leggen.

 

 

Namens TC Jeugd ASV Dronten,

 

Wilko Braam, Jouke van Dijk, Rutger IJmker, Arjan Leichtenberg, Jos Braam

Ga terug

Share |