Visual
Onderscheidingen
asvdronten > Vereniging > Onderscheidingen

Onderscheidingen

Ken jij een lid van asv Dronten die volgens jou in aanmerking komt voor een waarderingsspeld of voor een benoeming tot lid van verdienste, erelid of zelfs erevoorzitter?

Let op, geef duidelijk aan waarom jij vindt dat deze persoon in aanmerking komt voor deze onderscheiding. Expliciet moet daarbij worden aangegeven in welke hoedanigheid de betreffende persoon zijn taken/activiteiten heeft uitgevoerd en wat deze taken/activiteiten precies inhouden. Verder is van belang dat wordt aangegeven hoe lang hij of zij zijn of haar functie(s) binnen de vereniging uitvoert. Dus onderbouw de opgave goed. Op grond van de aangevoerde gegevens zal de onderscheidingencommissie  aan de hand van verschillende criteria adviseren of het aangemelde lid in aanmerking komt voor een onderscheiding.

De onderscheidingscommissie bestaat uit de volgende personen:

- Hans Engelvaart;

- George Broekhuizen;

- Grietje Braad;

- Duco van Dijk.

Klik op de link 'onderscheidingscriteria' om de criteria na te gaan.


Share |