Visual
Overzicht leden
asvdronten > Vereniging > Onderscheidingen > Overzicht leden

Overzicht onderscheidingen

De volgende personen binnen de vereniging zijn onderscheiden, hetzij met de benoeming tot erevoorzitter, erelid of lid van verdienste, hetzij met de waardering via een waarderingsspeld.

Erevoorzitter Hans Engelvaart
Ereleden Leen Hollemans
  Nanne Nanninga
  George Broekhuizen
  Jan de Haas
  Piet Zwijnenburg
  Albert Bleijenberg
Lid van verdienste Barend Haayer (overleden juli 2006)
  Johan Greve
  Hendrik de Vogel (overleden 4 dec. 2002)
  Albert Oost (overleden 31 maart 2012)
  Nanne Nanninga
  Gerrit Broek
  Henk Hoekman
  Piet Zwijnenburg
  Jan Bruins
  George Broekhuizen
  Lammert Grootoonk
  Alois Michielsen
  Albert Bleijenberg
  Hans Engelvaart
  Annie Hofstede
  Dirk Sijtsma
  Johan Bosch (overleden 9 juni 2012)
  Tjeerd Speerstra
  Martin Steffens
  Roelie Bouwer – de Vogel
  Joany Ascherl
  Fred Rosier
  Piet Schmit (overleden 06-04-2018)
Waarderingsspeld Jan de Ridder (overleden 12-02-2017)
  Jan Brouwer
  Jetske Veldman
  Harm Veldman (overleden 15-09-2011)
  Melle de Boer
  Kees Bruinekool (overleden 14-07-2016)
  Jenny Kijk in de Vegte
Share |