Het bestuur nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering op 15 december 2021, aanvang 19:30 uur.

                 

We hopen deze in ons clubhuis te kunnen houden. Mochten de corona maatregelen dat rond die tijd niet toelaten zal de ALV naar een later moment verschoven worden.

                    

 

U kunt zich aanmelden via info@asvdronten.nl

    

Twee weken voor de genoemde datum zullen de stukken beschikbaar zijn.

Uitnodiging ALV asv Dronten op 15 december 2021

 1. Opening
 1. Vaststellen agenda
 1. Mededelingen
 1. Vaststellen notulen ALV 28 april 2021
 1. Vaststellen jaarverslag
 1. Kiezen bestuurslid Roeland Veen Commerciële zaken
  -Vooraankondiging herbenoeming bestuursleden
 1. Algemene ontwikkelingen
  -Verenigingsmanager
  -Opheffen stichting Sportbedrijf Dronten inbreng kunstgrasveld (inbreng hoofdveld in de vereniging)
  -Huisvesting sportpark
 1. Financiën
  -Bespreking boekjaar 2020-2021
 1. WVTTK
 1. Rondvraag