Aankondiging en Agenda Algemene Ledenvergadering

 

Het bestuur schrijft conform Artikel 17 van haar statuten voor WOENSDAG 15 november 2023 een Algemene Ledenvergadering uit, en nodigt hierbij al haar leden uit.

 

De vergadering zal plaatsvinden in het clubhuis De Spil, gelegen op het Burgemeester Dekker
Sportpark, Educalaan 29 (8251 GC) te Dronten. Aanvangstijd van de vergadering is 19.30 uur.

U wordt verzocht op tijd aanwezig te zijn.

 

De agenda zal conform Artikel 17.1 lid b, als onderstaand zijn:

  1. Opening van de vergadering
  2. Algemene mededelingen, afzeggingen en eventuele ingekomen stukken.
  3. Vaststelling van de notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering gehouden op 22 februari 2023.
  4. Jaarverslag van de secretaris.
  5. Behandeling en vaststelling van de jaarstukken.
  6. Verslag van de kascommissie
  7. Verkiezing leden van de kascommissie.
  8. Voorstel tot verhoging van de contributies
  9. Afspraken omtrent rookvrij sportpark
  10. Rondvraag en wat verder ter tafel komt.

Deze uitnodiging en de daarbij horende bijeenroeping zal conform artikel 17.4 lid 4 a en b worden gedaan door plaatsing van deze aankondiging op de officiële website (www.asvdronten.nl) van de vereniging en door middel van het versturen van een email aan alle leden van de vereniging.

 

Er zal geen advertentie worden geplaatst in daartoe bestemde media.

 

U kunt zichzelf opgeven of afmelden voor deze Algemene ledenvergadering via : info@asvdronten.nl

 

Wij hopen u allen te mogen begroeten op de vergadering.

Het bestuur