Het bestuur nodigt u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering op 25 januari 2023, aanvang 19.30u in ons clubhuis De Spil, Educalaan 29 te Dronten. Op deze Algemene ledenvergadering zullen we u onder andere informeren over de ontwikkelingen rondom een mogelijk nieuw sportpark op onze huidige locatie. In de afgelopen jaren zijn er diverse overleggen gewenst met de Gemeente Dronten, SV Reaal Dronten, ASVD Korfbal en asv Dronten. Wij vinden het belangrijk dat leden tijdig geïnformeerd worden en vragen kunnen stellen. De input van onze leden zullen wij  terugkoppelen naar de werkgroep.

U kunt zich voor deze  speciale ALV aanmelden via: info@asvdronten.nl

Twee weken voor genoemde datum zullen de stukken m.b.t. de financiën beschikbaar zijn.

Agenda  ALV asv Dronten 25 januari 2023:

  1. Opening
  2. Vaststellen agenda
  3. Mededelingen
  4. Vaststellen notulen ALV 13 juli 2022
  5. Voordracht & benoeming Marianne Mulder bestuurslid meiden en vrouwenvoetbal
  6. Financiën (Harm Wierda)
  7. Ontwikkelingen Sportpark (Marco Efftink, Albert Bleijenberg en Jan Bollemaat)
  8. Rondvraag

Indien er vragen zijn m.b.t. de financiën hierbij het verzoek deze uiterlijk vijf dagen voor de ALV per mail te stellen aan de penningmeester financien@asvdronten.nl.

Met sportieve groet,

Bestuur asv Dronten