Het bestuur van asv Dronten nodigt hierbij haar leden uit voor de algemene vergadering

(financiële verslaglegging) op

Woensdag 1 juli  om 20.00 uur in clubhuis ‘de Spil’

Vriendelijk verzoek om u, vanwege de beperkende maatregelen, vooraf aan te melden per e-mail (info@asvdronten.nl).

Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u de financiële stukken per email.

Agenda van de algemene vergadering (financiële verslaglegging)

  1. Opening.
  2. Berichten van verhindering en laatste mededelingen.
  3. Financieel jaarverslag.
  4. Rondvraag.
  5. Sluiting.

– Bestuur asv Dronten –