asv Dronten stelt sanctiebeleid tegen pesten vast


 
Het bestuur van asv Dronten heeft tijdens de bestuursvergadering van november 2019 het sanctiebeleid vastgesteld om pestgedrag aan te (kunnen) pakken. In de afgelopen periode is hard gewerkt aan de invulling van bijvoorbeeld vertrouwenscontactpersonen. Ook wordt er op dit moment beleid ontwikkeld voor het toepassen van VOG-verklaringen en het pestprotocol.

 

Het sanctiebeleid is noodzakelijk om als bestuur te kunnen optreden tegen een situatie die als onveilig kan worden bestempeld voor spelers. Dit past binnen de visie van asv Dronten waarin iedereen moet kunnen voetballen in een veilige omgeving.

 

Het sanctiebeleid wordt toegepast op het moment dat er signalen binnenkomen van repeterend pestgedrag. Het bestuur is het enige orgaan dat hiervoor mandaat kan geven aan bijvoorbeeld een trainer van een team. Op het moment dat een speler opnieuw wordt aangesproken op zijn gedrag kan een ‘gele kaart’ worden getrokken en worden de bevindingen vastgelegd. Na nog een gele kaart binnen vier weken na de eerste volgt ‘rood’. Vier weken schorsing is dan het gevolg. Gaat een speler vervolgens weer in de fout, volgt schorsing voor het hele seizoen.

 

Wil je meer informatie over het sanctiebeleid tegen pesten neem dan contact op met Marcel Hanswijk via voetbalzaken-breedtesport@asvdronten.nl.