Bestuur asv Dronten

Jan Bollemaat | voorzitter | voorzitter@asvdronten.nl
vacant | vice-voorzitter | vicevoorzitter@asvdronten.nl
Harm Wierda | penningmeester | financien@asvdronten.nl
vacant | secretaris | secretaris@asvdronten.nl
Dimitri van der Pouw | bestuurslid voetbaltechnische zaken | voetbalzaken@asvdronten.nl
Vacant | bestuurslid voetbalzaken organisatorisch/breedtesport | voetbalzaken-breedtesport@asvdronten.nl
John van der Wel | bestuurslid commerciële zaken | commercieel@asvdronten.nl
Harry Breukelman | bestuurslid accommodatie | accommodatie@asvdronten.nl
Alexandra den Bakker | bestuurslid vrijwilligerszaken | vrijwilligers-coordinator@asvdronten.nl
Anita van Asselt | notulist | info@asvdronten.nl

Coördinatoren senioren | Coördinatoren jeugd | Wedstrijdsecretariaat | Scheidsrechterszaken | Onderscheidingscommissie | Archivering