Ledenadministratie

Lidmaatschap

Welkom bij asv Dronten! Op deze pagina vindt u meer informatie over het lidmaatschap. Voetballen kan bij ons vanaf 5 jaar. Onze club kan niet zonder vrijwilligers. Daarom vragen wij u ook een keuze te maken voor een vrijwilligersfunctie waarmee u onze club kunt steunen. Voor leden jonger dan 18 jaar geldt dit voor de ouders/verzorgers.

Voorwaarden

  • Een lidmaatschap wordt aangegaan voor een heel seizoen. Het seizoen loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Tussentijds opzeggen is niet mogelijk.
  • Leden dienen een geldig legitimatiebewijsnummer op te geven (identiteitsbewijs, paspoort of rijbewijs).
  • Leden van 11 jaar en ouder dienen bij inschrijving een recente pasfoto toe te voegen.
  • Nieuwe leden die in de afgelopen 3 jaar een bindende wedstrijd hebben gespeeld bij een andere vereninging, dienen dit kenbaar te maken bij inschrijving. Alle administratieve en financiële verplichtingen moeten voldaan zijn, anders kan het overschrijvingsverzoek naar asv Dronten, via Sportlink, niet worden uitgevoerd. asv Dronten moet vóór 15 juni 2019 op de hoogte zijn van het overschrijvingsverzoek. Hierna is het overschrijven van de oude vereniging naar asv Dronten, niet meer mogelijk.

Voorwaarden

  • Een lidmaatschap wordt aangegaan voor een heel seizoen. Het seizoen loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Tussentijds opzeggen is niet mogelijk.
  • Leden dienen een geldig legitimatiebewijsnummer op te geven (identiteitsbewijs, paspoort of rijbewijs).
  • Leden van 11 jaar en ouder dienen bij inschrijving een recente pasfoto toe te voegen.
  • Nieuwe leden die in de afgelopen 3 jaar een bindende wedstrijd hebben gespeeld bij een andere vereninging, dienen dit kenbaar te maken bij inschrijving. Alle administratieve en financiële verplichtingen moeten voldaan zijn, anders kan het overschrijvingsverzoek naar asv Dronten, via Sportlink, niet worden uitgevoerd. asv Dronten moet vóór 15 juni 2019 op de hoogte zijn van het overschrijvingsverzoek. Hierna is het overschrijven van de oude vereniging naar asv Dronten, niet meer mogelijk.

Contributie seizoen 2019/2020

CategorieBonds- en clubcontributie, totaal per jaar

Groentjes

€  97,50
Pupillen€ 172,50
Junioren€ 215,50
Senioren€ 281,50
Recreant€ 152,00
Kader€  14,00
Donateur€  41,00
G-team€  97,50
  

Pas van Dronten

Het is bij asv Dronten ook mogelijk om de contributie te voldoen met de Pas van Dronten. Voor meer informatie kunt u de website van de Pas van Dronten raadplegen.

Opzeggen

Zodra u uw lidmaatschap wilt opzeggen, kunt u dit doorgeven door middel van een e-mail te sturen naar de ledenadministratie. Een opzegging die niet op deze manier wordt ingediend, wordt niet in behandeling genomen. Bij opzeggingen gedurende het lopende seizoen blijft contributie verschuldigd tot het eind van het seizoen. Opzeggingen dienen uiterlijk 31 mei in het bezit te zijn van de ledenadministratie. ledenadministratie@asvdronten.nl

Let wel, u moet aan alle administratieve en financiële verplichten voldaan hebben. Als uit onze administratie blijkt dat u deze verplichtingen niet heeft voldaan, komt er een financiële blokkade in Sportlink te staan.

Opzeggen

Zodra u uw lidmaatschap wilt opzeggen, kunt u dit doorgeven door middel van een e-mail te sturen naar de ledenadministratie. Een opzegging die niet op deze manier wordt ingediend, wordt niet in behandeling genomen. Bij opzeggingen gedurende het lopende seizoen blijft contributie verschuldigd tot het eind van het seizoen. Opzeggingen dienen uiterlijk 31 mei in het bezit te zijn van de ledenadministratie. ledenadministratie@asvdronten.nl

 

Let wel, u moet aan alle administratieve en financiële verplichten voldaan hebben. Als uit onze administratie blijkt dat u deze verplichtingen niet heeft voldaan, komt er een financiële blokkade in Sportlink te staan.

Bescherming van uw persoonsgegevens

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. asv Dronten hecht veel waarde aan uw privacy en gaat vertrouwelijk met uw gegevens om.

Supportersvereniging

Jeugdleden tot 16 jaar worden gratis lid van de supportersvereniging van asv Dronten. Vanaf 16 jaar betaal je € 18,- per jaar. Dankzij haar leden kan de supportersvereniging veel goed werk verrichten. Daarom krijgen leden voordeel, zoals een welkomstgeschenk en korting of zelfs gratis deelname bij activiteiten. Lees meer over de supportersvereniging.
jeugd_past-voetbal-bij-jou
jeugd_past-voetbal-bij-jou

Supportersvereniging

Jeugdleden tot 16 jaar worden gratis lid van de supportersvereniging van asv Dronten. Vanaf 16 jaar betaal je € 18,- per jaar. Dankzij haar leden kan de supportersvereniging veel goed werk verrichten. Daarom krijgen leden voordeel, zoals een welkomstgeschenk en korting of zelfs gratis deelname bij activiteiten. Lees meer over de supportersvereniging.

Correspondentieadres

Ledenadministratie asv Dronten

Postbus 178

8250 AD  DRONTEN

ledenadministratie@asvdronten.nl