Samen sterk en samen gezond!

Beste leden van asv Dronten, vrijwilligers, supporters en sponsoren,

In het nieuws gaat het nergens anders meer over. In korte tijd heeft het coronavirus ons hele land, de wereld op z’n kop gezet. Vergaande maatregelen zijn afgekondigd. Het laatste nieuws is dat tot 28 april as. de afgekondigde maatregelen voorlopig van kracht blijven. De bescherming van onze gezondheid staat op nummer één. Wij krijgen er allemaal mee te maken. Mogelijk zijn er binnen familiekringen overledenen te betreuren. Ons medeleven gaan dan ook uit naar diegenen die daar mee te maken hebben en wensen hun veel kracht en doorzettingsvermogen toe in deze bizarre tijd. Naast gezondheid levert het ook veel onrust en onzekerheid op. Bedrijven en zzp’ers die hier mee te maken hebben en zo ook een aantal sponsoren van onze club. Onzekerheid over de invulling en uitvoering van de toegezegde compensatieregelingen geven stress. Wij hopen dat ook deze bedrijven en zzp’ers hierdoor heenkomen. Gelukkig zie ik ook veel creativiteit om op een andere wijze inkomsten te genereren en ondernemers samen optrekken. Dit is mooi om te zien!

Voetbal

Onder deze omstandigheden is sport van ondergeschikt belang en staat de zorg voor mensen voor op. Mooi is om te zien dat ondanks de crisis veel creativiteit naar boven komt bij leden van onze club. Zo zag ik leuke filmpjes op facebook: “Challenge onder de ASV Dronten jeugd”. Jeugdtrainer Casper bood een mooi challenges programma aan voor zijn team JO13-1. Ook nog een gaaf filmpje van onze 1e elftalspeler Yordi Schols “HOME WORKOUT”, waarin wij onze spieren zelfs in de huiskamer fit en soepel kunnen houden. Top dat jullie dit doen! Zo blijven we met z’n allen fit!

Als bestuur moesten wij ook maatregelen treffen en blijft ons sportpark tot minimaal 28 april as. gesloten. Een maatregel die is opgelegd door de overheid. De KNVB heeft echter op 31 maart jongstleden besloten dat de competities amateurvoetbal niet meer hervat worden. Dit betekent dat het voetbalseizoen over is! Middels een brief van de KNVB (onderaan dit bericht) kunt u lezen wat de afweging is geweest en dat er geen eindstanden zijn voor dit seizoen.

In december jongstleden heb ik tijdens onze kerstbijeenkomst nog stil gestaan bij het jaar 2019. Ook heb ik vooral vooruitgekeken naar het nieuwe jaar. Wie had kunnen bedenken dat wij als mensen ons moesten terugtrekken in ons huis en niet lekker buiten kunnen sporten op ons mooie sportpark! Voorlopig even afgesloten voor de buitenwereld, daar hadden wij geen draaiboek voor klaarliggen. Voor veel mensen even geen gezellig samenkomen op ons sportpark. Dit zal door velen gemist worden. Wij ontvangen diverse initiatieven om bijvoorbeeld in de maand juni nog iets te doen als vereniging, als de situatie het uiteraard toelaat om iets te mogen doen op ons sportpark. Wij wachten de maatregelen van de overheid af en zullen u informeren als er inderdaad wat georganiseerd kan worden.

Zorg voor elkaar

Iedereen heeft zijn eigen ervaringen en beleeft het op een andere manier deze tijd. Voor de kwetsbaren in onze samenleving (ouderen en zieken) is deze tijd niet zonder risico’s. Ook binnen onze vereniging hebben wij te maken met deze doelgroep. Een persoonlijk bezoekje zal helaas niet mogelijk zijn. Ik wil iedereen dan ook oproepen om naar elkaar om te zien. Een telefoontje, kaartje, berichtje per mail/whatsapp, daarin kunnen wij met elkaar het verschil maken als club! Laten wij samen zorgen dat niemand zich in de steek gelaten voelt, SAMEN STERK! En samen gezond!   

Ik wens eenieder namens asv Dronten sterkte en gezondheid toe voor de komende periode. Pas goed op jezelf en wees zuinig op je naaste. Wij hebben elkaar hard nodig.

Een sportieve groet namens het bestuur,

Jan Bollemaat

Voorzitter asv Dronten


Bericht KNVB 31-03-2020

Beste voetballiefhebber,

Met het oog op de vanavond door het kabinet aangekondigde maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, hebben wij helaas moeten besluiten dat de amateurvoetbalcompetities* dit seizoen niet meer worden hervat. We vinden het ontzettend spijtig dat onze 1,2 miljoen leden en de duizenden ouders en vrijwilligers dit seizoen niet meer kunnen genieten van onze prachtige sport. Zeker nu het voorjaarszonnetje daartoe zo uitnodigt. Anderzijds: er gaat niets boven gezondheid. Dus er is geen keuze.

Nederland heeft een uniek verenigingsleven dat nu al geruime tijd stilligt. Sommige verenigingen zijn helaas flink getroffen met meerdere zieken en/of zelfs overledenen en zij zijn opgelucht als ze straks het verenigingsleven weer aan de praat krijgen. Veel verenigingen hebben aangegeven niet meer te willen voetballen en zeker nu niet bezig te zijn met competities. We hebben daar begrip voor.

Bovendien kunnen door de overheid verlengde maatregelen de amateurcompetities niet meer op een gewenste manier worden uitgespeeld. In tegenstelling tot bij de profs, bestaat er voor de amateurs geen scenario om wedstrijden door te schuiven tot na de start van de zomerstop. Onder andere omdat de zomervakantie al op 4 juli start in 1/3 van Nederland.

Geen eindstanden dit seizoen
Omdat we dit seizoen de competities niet meer hervatten, hebben we besloten dat er dit seizoen geen eindstanden komen en er dus geen kampioenen, promovendi en degradanten zijn. Ook worden de bekercompetities niet uitgespeeld. Het volgende seizoen, 2020/’21, start iedereen weer in dezelfde klasse als bij de start van het huidige seizoen. Door het niet uitspelen van de competitie hebben we geen eindstand op basis waarvan we vinden dat we een eerlijke promotie/degradatie kunnen toepassen. We zijn van mening dat dit het meest eerlijke en heldere besluit is. En we realiseren ons dat dit voor sommige teams prettig is, voor anderen niet. Dat laatste is uiteraard zeer spijtig. 

Teams die dit seizoen uitkomen in de A-categorie komen in het nieuwe seizoen uit in dezelfde competitie als waarin ze dit seizoen zijn gestart. In de B-categorie kunnen alle teams zich voor het nieuwe seizoen – zoals gebruikelijk – inschrijven voor het gewenste niveau.

Contact met belangenorganisaties
Uiteraard zijn we niet over één nacht ijs gegaan. Zo is er de afgelopen tijd veelvuldig contact geweest met de vertegenwoordigers van verschillende verenigingen in het land, onze ledenraad en de belangenverenigingen in het amateurvoetbal. We zijn ons er namelijk van bewust dat, hoe logisch deze beslissing ook is, deze ook impact heeft op de hobby en passie van onze 1,2 miljoen leden en financiële gevolgen heeft voor de bijna 3.000 verenigingen. Uiteraard ondersteunen we alle verenigingen hierin. Dit doen we zelf en onder andere samen met NOC*NSF en de overheid door ons sterk te maken voor bijvoorbeeld een noodfonds voor de sport.

In deze Q&A geven we antwoord op de meest gestelde vragen.

Tot slot: hoewel iedereen niets liever dan de velden vol met voetbalplezier ziet, hoop ik dat iedereen begrijpt dat zolang dat niet veilig kan, dit gewoonweg geen optie is. Hoe moeilijk en jammer dat ook is. Laten we er met z’n allen voor zorgen dat we de overheidsmaatregelen blijven naleven, zodat we dit virus zo snel mogelijk kunnen verslaan.

Houd afstand, Blijf gezond en let op elkaar!

Met sportieve groet,
Jan Dirk van der Zee

Directeur-bestuurder Amateurvoetbal.

* De enige uitzonderingen zijn de competities waarbij men voor een Europees ticket speelt: Eredivisie Vrouwen, Eredivisie Zaal en Eredivisie O19.