Corona en contributie in bizarre tijden

Beste leden, ouders en verzorgers,

Zoals u inmiddels weet zal er dit seizoen niet meer gevoetbald gaan worden op ons sportpark. Wij hebben u daarover geïnformeerd via de website op 31 maart jl. update 5. Naast een sportieve en sociale domper heeft deze crisis ook gevolgen voor het financiële huishoudboekje van onze vereniging. Het bestuur neemt de begroting van het seizoen 2019/ 2020 als uitgangspunt. Deze is herzien en hebben dit aangepast aan de huidige ontstane situatie. Daarbij is geprobeerd een zo goed mogelijke inschatting te maken van de kosten en baten. Een groot gemis van bijvoorbeeld kantine inkomsten, verminderende sponsorinkomsten, afgelaste toernooien etc. drukken zwaar op het resultaat. Het bestuur zit niet stil en heeft gekeken of er vanuit het noodfonds, gemeente Dronten  steunmaatregelingen zijn. Een lastig aspect aangezien  niet alle uitvoeringsmaatregelingen operationeel en zeker zijn.

Uitgangspunt van het bestuur is om een financieel gezonde vereniging te behouden. Voor de korte termijn maar ook voor de lange termijn. We ontvangen bijvoorbeeld vragen over contributie. Blijft de hoogte hetzelfde omdat we nu niet meer spelen? De club heeft haar bestaansrecht door de vele vrijwilligers die zich wekelijks trouw, belangeloos en vol overgave inzetten om het voetballen mogelijk te maken. Je betaald geen abonnement maar contributie. Je bent geen consument maar lid. In een vereniging worden de kosten die we maken zoveel mogelijk met zijn allen gedragen. Om de contributie zo laag mogelijk te houden en ( extra) activiteiten te kunnen organiseren hebben we een sponsorbeleid. Sponsoren zijn de financiële hefboom van de vereniging.

Het bestuur is voorstander van een conservatief beleid: zwarte cijfers en geld dat er niet is kun je niet uitgeven. Ook het innen van de contributie in zware tijden is een onderdeel van besturen. 

Op dit moment laat de aangepaste begroting geen korting toe op de contributie. Onzekerheden m.b.t compensatieregelingen etc. is groot en hopen dat u hiervoor begrip heeft.  Mocht blijken dat er een aanmerkelijke compensatie regeling van toepassing is dan zullen wij als bestuur hier verantwoording voor afleggen op de ALV . Laten we dan ook met elkaar de schouders eronder zetten om ook in de toekomst financieel gezond te blijven.

Mocht u daadwerkelijk niet in staat zijn om uw contributie te betalen dan hebben we hier begrip voor. Neemt u dan contact op per mail : info@asvdronten.nl.

Met vriendelijke groeten,

Bestuur asv Dronten.