Aanvangstijdstip 19.30 uur   kantine geopend vanaf 19.00 uur

Inschrijfgeld € 5,-   leuke prijzen gratis koffie en een oliebolletje.

Graag inschrijven via mail (roeli.bouwer@live.nl) en voor 24 december 2022.