Het zal niemand ontgaan zijn dat de prijzen voor gas en elektriciteit de laatste maanden onderhevig zijn aan grote prijsschommelingen en dat er ook in de pers veel verhalen staan van sportverenigingen die het door de prijsstijgingen heel lastig hebben of krijgen als er geen prijsdalingen of steunmaatregelen komen.

Het bestuur heeft de situatie de afgelopen maanden meerdere malen bekeken en daarbij de nodige afwegingen gemaakt wat er aan maatregelen noodzakelijk zou moeten zijn binnen de vereniging. Daarbij spelen naast de financiële belangen ook de sportieve en sociale belangen binnen onze vereniging een belangrijke en grote rol. Om al deze belangen te verenigen is uiteraard een lastige zaak en maatregelen zullen altijd stuiten op bezwaren, echter in het totaalplaatje zijn maatregelen op dit moment noodzakelijk om de gestegen kosten beheersbaar te houden, maar ook dienen wij als vereniging onze verantwoordelijkheid te nemen om op een duurzame manier met onze energiebronnen om te gaan.

Gezien vorenstaande heeft het bestuur besloten om vanaf de opening na de winterstop de kleedkamers op doordeweekse dagen gesloten te houden. Op zaterdagen zullen de kleedkamers en douches gewoon beschikbaar zijn voor gebruik.

Wij zullen als bestuur de komende maanden de situatie maandelijks bekijken en bij wijzigingen van dit besluit u hierover verder te informeren.

Prijsverhoging kantine.

Wat geldt voor de energieprijzen geldt ook voor de inkoop van onze kantine. De afgelopen maanden worden wij als vereniging geconfronteerd met steeds verder oplopende inkoopprijzen op alle artikelgroepen. Wij hebben al enkele jaren geen prijsverhogingen doorgevoerd, echter dat is niet langer te handhaven. Per 1 januari 2023 zullen de prijzen van alle verkoopprijzen worden verhoogd om deze te matchen aan de huidige inkoopprijzen.

Uiteraard zullen wij dit daar waar mogelijk met de nodige terughoudendheid doen om het voor de leden acceptabel te houden.

Voor vragen kunt u terecht via de mail bij Harm Wierda op financien@asvdronten.nl

Het bestuur.