Op woensdag 25 januari werden de voorlopige resultaten vanuit het verkennend onderzoek ‘herinrichting sportpark’ tijdens de algemene ledenvergadering gepresenteerd. De afgelopen maanden heeft een werkgroep, bestaande uit leden van ASVD Korfbal, Reaal Dronten en asv Dronten, samen met de gemeente Dronten en bureau Ruimtewerk, gewerkt aan het onderzoek om te verkennen hoe de ruimte op het Burgemeester Dekker Sportpark mogelijk kan worden ingericht.

  

Het uitgangspunt daarbij is dat de clubs hun eigen identiteit en de eigen voorzieningen behouden maar dat de mogelijkheden, om op punten te kunnen samenwerken, zullen worden vergroot. Het moet een duurzaam sportpark worden dat toekomstbestendig is, zodat de clubs de groei van Dronten op kunnen vangen.

De aanwezige leden konden ideeën aandragen en opmerkingen plaatsen over de eerste resultaten uit het verkennend onderzoek. In het algemeen waren de aanwezige leden positief gestemd over het gepresenteerde structuurschets van de herinrichting van het Burgemeester Dekker Sportpark.

Vanuit het verkennend onderzoek hebben de verenigingen wensen en eisen aangegeven voor de indeling van de ruimte. In de structuurschets is weergegeven dat ook voor Reaal Dronten een eigen plek te realiseren is op het Burgemeester Dekker Sportpark. Op dit moment maken asv Dronten, ASVD Korfbal en de Rugbyclub Dronten ook gebruik van het sportpark.   

De mogelijke herinrichting houdt in dat het totale sportpark op de schop gaat en dat er in het voorkeurscenario van de clubs 10 voetbalvelden kunnen worden gerealiseerd.

Dat betekent voor Reaal Dronten dat men de beschikking zou kunnen hebben over 2 kunstgrasvelden en 1 natuurgras veld . Voor asv Dronten zouden er  5 kunstgras- en 2 natuurgrasvelden moeten komen ( waarvan 1 veld zal worden gedeeld met de Rugbyclub Dronten). De velden van ASVD Korfbal zullen gehandhaafd worden. Ook de op het park aanwezige opstallen zijn meegenomen in het verkennend onderzoek om te worden vervangen.