21 mei 1962, de oprichtingsvergadering in de kerkzaal van het barakkenkamp van de polderpioniers aan de Morinel. 25 juni wordt ASVD (Algemene Sport Vereniging Dronten) bij koninklijk besluit officieel erkend als voetbalvereniging.

 Op 30 mei 1962 stond in de Flevolander te lezen: Sportvereniging Dronten opgericht, de oprichting van een voetbalclub in een dorp dat nog vorm moet krijgen. In het jubileumboek ‘Van ASVD tot asv Dronten, 1962-2012, 50 jaar voetbalplezier in Dronten’, staat een interview met Piet Zwijnenburg. Hij was erbij toen de eerste bal ging rollen op de jonge Flevolandse bodem. De toen 16-jarige Piet kwam in Dronten wonen met zijn ouders in de barakken aan de Pioniersweg. Dat was in mei 1960. In de enorme leegheid van het gebied miste hij nog iets: een voetbalclub. Maar er woonden bijna geen mensen. Gaandeweg kwamen er meer pioniers naar Dronten. Het was inmiddels twee jaar later toen de jonge Piet een balletje opgooide bij broeder van der Wielen, die in die tijd veel connecties had. Een paar maanden later was de voetbalclub er. De oprichtingsacte werd getekend in de barak aan Het Kamp. Broeder van der Wielen was duidelijk over de gekozen clubkleuren: groen staat voor liefde en wit voor vrede. En zo moest het zijn.

Samen met de zoon van broeder van der Wielen, Arie, was Piet het eerste lid van de nieuwe vereniging ASVD. Piet vertelt: Johan Greve werd onze eerste trainer. Die hield van aanpakken en hanteerde een flinke discipline. Twee keer in de week trainen, anders niet spelen. Dat was weleens lastig, omdat ik in die tijd ook in militaire dienst moest. Dan had je pech en werd je niet opgesteld. De trainingsomstandigheden waren verre van optimaal. We deden dat op een veld naast het barakkenkamp aan de Morinel, aangelegd voor de bewoners van het arbeiderskamp. Aangezien de meeste kampbewoners in het weekend naar huis gingen, kon het veld gebruikt worden door de voetballers van ASVD. Naast het veld lag een braakliggend stuk zandgrond. We deden daar allerlei oefeningen, zoals bokspringen en door het zware zand lopen. Omkleden deden we in door de Rijksdienst IJsselmeerpolders ter beschikking gestelde schaftwagens. In de herfst en winter gingen we vaak al hardlopend naar de Haringweg, waar we konden trainen in een grote boerenschuur. Later is er ook nog binnen getraind in een schuur aan de Ansjovisweg. ASVD 1 start de competitie op 9 september 1962 met een thuiswedstrijd tegen Tollebeek. Al uren voor aanvang van de wedstrijd waren de ASVD’ers bezig het veld klaar te stomen voor de historische gebeurtenis. Er werd met 2-3 verloren. Belangrijker was echter dat ASVD vanaf dat moment officieel competitie speelde. En Piet deed mee die dag.