We zijn verheugd u te kunnen mededelen dat wij een aantal vrijwilligers bereid hebben gevonden die ons gaan ondersteunen bij het project ‘Gelijke kansen’.

Robert Staarman, Paul Broekhof, Willem-Jelle Bos en Jay Vahl zullen vanaf maart ondersteuning bieden door middel van train-de-trainer sessies en begeleiding van onze hoofdtrainers op het veld. Hiermee willen we het niveau van de trainingen omhoog brengen.

Korte terugblik

Afgelopen zomer zijn we bij asv Dronten begonnen met het project ‘Gelijke kansen’ voor de jeugd O8 t/m 010. Het belangrijkste doel is om het plezier in voetbal te vergroten.

   

Met gelijke kansen willen we onze jeugd breder opleiden en ontwikkelen. Onder andere door het bieden van gelijke oefenstof, een transparant selectiebeleid, geen vaste posities in het veld en door onze spelers zoveel mogelijk in te delen op het niveau wat past bij hun huidige ontwikkeling.

      

Bij asv Dronten richten we ons in eerste instantie richten op één belangrijk onderdeel: de kwaliteit van onze (carrousel)trainingen. Hiermee streven wij naar kwalitatief gelijkwaardige trainingen waardoor ieder kind een gelijke kans krijgt om zich te ontwikkelen. Dit stelt de trainers instaat sneller te kunnen handelen op de leerbehoefte van kinderen.

       

Gelijke kansen draait om plezier en ontwikkeling waarbij iedere speler zijn of haar potentie volledig kan benutten en maximaal plezier kan beleven! Wij zijn ervan overtuigd dat het verbeteren van de (technische) vaardigheden het plezier in voetbal zal vergroten en het algemene niveau van onze jeugd omhoog zal gaan.

           

Een bekende quote luidt: ‘Als je vandaag iets kleins verandert, kan dat morgen iets groots teweegbrengen’.

Werkgroep Gelijke kansen,

Willem-Jelle Bos

Robert Staarman

Paul Broekhof

Lysette de Vreeze

Jay Vahl

Mark Leeflang

Dimitri van der Pouw