Als bestuur willen wij u graag blijven betrekken bij de ontwikkelingen binnen de vereniging. In deze tijd waarin wij weinig tot geen contact kunnen maken doen wij dat middels deze nieuwsbrief.

In deze nieuwsbrief o.a. berichten over ‘voorstellen van nieuwe bestuursleden’, ALV,  ‘Nieuwe ontwikkelingen bij de jeugd’.

Algemene zaken

We hebben als bestuur het afgelopen jaar de contacten met onder andere de gemeente Dronten, stakeholders, en andere verenigingen geoptimaliseerd. We vinden het belangrijk om naast voetbal ook op maatschappelijk vlak ons steentje bij te dragen voor de Drontense gemeenschap. Door krachten te bundelen, komt Dronten sportief in beweging! Een mooie slogan vanuit het nieuwe sportakkoord van de Gemeente Dronten.

    

We zijn een samenwerking aangegaan met Triade Flevoland die iedere week werkzaamheden verricht op ons sportpark met cliënten. Daarnaast hebben we de Rugby Club onderdak verleent op ons sportpark die gebruik maken van onze accommodatie.

Voor 2021 zullen we samen met de gemeente Dronten en andere verenigingen kijken of ons huidige sportpark opnieuw ingericht kan worden. Een intensief en boeiend proces waarbij we moeten afwachten wat haalbaar en wenselijk is. We zullen zodra er meer bekend is dit tijdig communiceren met onze leden.