Ramazan Bolat,  bestuurslid voetbalzaken breedtesport heeft aangegeven dat hij wegens drukte rondom zijn huidige werkzaamheden het voor hem niet mogelijk is zich voldoende te kunnen inzetten als bestuurslid bij asv Dronten.

Wij respecteren dit besluit van Ramazan en danken hem voor zijn inzet in de afgelopen periode. Ramazan heeft aangegeven wel na te willen denken om eventuele korte projecten te willen oppakken voor de club.

Voorlopig zullen Dimitri van der Pouw en Jan Bollemaat proberen zoveel mogelijk taken vanuit het bestuur op te pakken. Jan zal voorlopig aanspreekpunt zijn voor het dames & meiden voetbal.

Bestuur asv Dronten