Raven Hengelsport is, met 4 webshops en 6 fysieke winkels, één van de grootste aanbieders in hengelsportartikelen van Europa. Ook asv Dronten en Raven Hengelsport zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De gehele familie Raven is geregeld te vinden bij asv Dronten en zijn verbonden (geweest) aan de club als voetballer, sponsor of als supporter.

Raven Hengelsport is, met 4 webshops en 6 fysieke winkels, één van de grootste aanbieders in hengelsportartikelen van Europa. Ook asv Dronten en Raven Hengelsport zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De gehele familie Raven is geregeld te vinden bij asv Dronten en zijn verbonden (geweest) aan de club als voetballer, sponsor of als supporter.

Laten we met z’n allen hopen dat we snel weer mogen voetballen, genieten van het biertje op het terras van de kantine en dat we de elftallen kunnen aanmoedigen. Maar tot die tijd is iedereen natuurlijk van harte welkom in één van onze winkels of de webshop (www.raven.nl) om een hengel te scoren en lekker te gaan vissen!