Respect voor elkaar. Het bestuur vraagt uw aandacht!

Voor onze vereniging is het van het grootste belang dat alle voetballers kunnen spelen in een veilig sportklimaat. Dit betekent dat wij respectvol met elkaar omgaan, binnen en buiten de lijnen. Iedereen hoort zich thuis te voelen bij onze mooie vereniging asv Dronten.

Tijdens een jeugdwedstrijd van afgelopen zaterdag bleek dat sommige volwassenen hun emotie duidelijk niet onder controle hadden en negatief van zich lieten horen. Voorbeeldgedrag begint bij onszelf en juist daarom vragen wij u om nog eens stil te staan bij de belangrijkste reden waarom u met u zoon of dochter naar de velden komt; het plezier dat wij onze kinderen willen laten beleven. De coaching wordt gedaan door leiders en trainers en de wedstrijdleiding is toebedeeld aan de scheidsrechter. Dit is wat wij samen hebben afgesproken.

U bent supporter, enthousiast en positief. U bent verantwoordelijk voor het feest dat voetbal hoort te zijn.

Dank u wel.

Het bestuur van asv Dronten