In de afgelopen week heeft aannemer CSC Sport de kunstgrasmat van veld 3 verwijderd. Hierbij is het infill (rubber) materiaal gescheiden verwijderd en afgevoerd. Dit vrijgekomen materiaal zal weer als grondstof gaan dienen voor nieuwe toepassingen. Vervolgens is men nu bezig de onderliggende laag van zand en rubber te gaan verwijderen.
Verwijderen kunstgras veld 3
Verwijderen onderlaag veld 3

De komende weken zullen voornamelijk straatwerkzaamheden rondom het veld plaatsvinden.

De planning is, dat er eind juni 2020 gebruik kan worden gemaakt van het vernieuwde veld 3.

Het bestuur.