Statement

          
Het bestuur van asv Dronten is enorm geschrokken van het feit dat een staflid van onze club ernstig wordt bedreigd. Dit gaat alle alle grenzen te buiten en is volstrekt ontoelaatbaar!

         

Binnen onze vereniging willen wij op een respectvolle manier met elkaar omgaan. Gedrag dat niet respectvol is keuren wij af en gedrag dat dermate de grenzen van het toelaatbare overschrijdt – zoals in het geval waarvan momenteel sprake is – verafschuwen wij ten zeerste!

          

Onze vereniging, dat zijn wij sámen. De leden, de vrijwilligers, de staf en het bestuur. Een flink aantal vrijwilligers en stafleden steekt veel tijd en energie in de club en is van onschatbare waarde voor het draaiende houden van onze vereniging. Het bestuur staat achter hen. Voor dreigementen zal niet worden gezwicht.

           

Aan degene(n) die het betreft: stop ermee! En aan allen de dringende oproep om onze club positief te supporten, elkaar met wederzijds respect te behandelen en daar waar nodig met elkaar in gesprek te gaan.

      

Het bestuur