Supportersvereniging

Fotograaf Peter Renkema

De supportersvereniging asv Dronten stelt zich ten doel voetbalvereniging asv Dronten te ondersteunen in de breedste zin van het woord. De vereniging is actief rond de wedstrijden van het 1e elftal, organiseert activiteiten voor leden van supporters- en voetbalvereniging en sponsort tal van evenementen van de voetbalvereniging.

Bovendien kunt u op deze manier iets doen voor de regio. Een vereniging als asv Dronten kan immers niet zonder betrokken sponsoren! Door middel van sponsoring, in welke vorm dan ook, kunt u betrokkenheid tonen met de voetbalsport, de vereniging en haar vele vrijwilligers

Leden besluiten tot ontbinden Supportersvereniging
 
Tijdens de ledenvergadering van 23 maart 2022 hebben de aanwezige leden van de Supportersvereniging conform de statuten besloten tot ontbinding van de vereniging. Aan de activiteiten wordt nog steeds veel plezier beleefd en de ondersteuning van de voetbalvereniging met donaties wordt nog steeds belangrijk gevonden, maar ondanks eerder schrijven aan de leden en een moeizame zoektocht afgelopen maanden naar nieuwe bestuursleden, hebben zich geen kandidaten gemeld voor een bestuursfunctie. Daarom hebben de leden besloten de verenging te ontbinden.

Er is met instemming kennisgenomen van de mededeling dat thans samen met het voetbalbestuur wordt bekeken op welke wijze bepaalde activiteiten onder de vlag van de voetbalvereniging kunnen worden voortgezet. Ten aanzien van de bestemming van het batig saldo van de Supportersvereniging worden de komende weken ideeën geïnventariseerd, waarover vervolgens tijdens een extra ledenvergadering in mei door de leden wordt besloten.
 
Het bestuur van de Supportersvereniging asv Dronten (in liquidatie)
 • Tom Hoppenbrouwer – voorzitter
 • Cora de Jong – algemeen bestuurslid

 

                                                                                              Aan de leden van Supportersvereniging asv Dronten

 

 

Agenda ledenvergadering van Supportersvereniging asv Dronten op woensdag 23 maart 2022 in clubhuis “de Spil”. Aanvang 19.30 uur

AGENDA:

 1. Opening
 2. Notulen van de ledenvergadering van 07 november 2019
 3. Financieel verslag 2019-2020 en 2020-2021
 4. Verslag kascontrolecommissie
 5. Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie
 6. Begroting 2021-2022
 7. Toekomst van de vereniging
 8. Samenstelling huidig bestuur
 9. Rondvraag

 

Geïnteresseerde leden kunnen de stukken opvragen bij : tomhoppenbrouwer1961@gmail.com

 

Met vriendelijke groet,

Tom Hoppenbrouwer (voorzitter)

Verantwoording

Op de jaarlijkse ledenvergadering legt het bestuur verantwoording af over afgelopen seizoen en bespreekt met de leden de prioriteiten voor het komend seizoen.

Contact

Neem voor vragen of suggesties contact op met een van de bestuursleden. Zij zijn sowieso bij iedere thuiswedstrijd van het 1e elftal aanwezig. Of stuur een mailtje naar supportersvereniging@asvdronten.nl

Meer jeugd

De supportersvereniging heeft meer dan 130 volwassen leden. Volgende stap is om de jeugd actief te betrekken bij de supportersvereniging, bij de thuiswedstrijden van het 1e elftal en ook voor hen activiteiten te organiseren.

Verbinden

De supportersvereniging organiseert tal van activiteiten voor de leden van supporters- en van voetbalvereniging asv Dronten. Denk hierbij aan de voorjaars- en najaarsbingo, het oudejaarsklaverjassen, de nieuwjaarsklaverjasmarathon en verloting van mooie prijzen tijdens de Kerst-Inn. Het organiseren van jeugdactiviteiten zit de planning.

Sponsoren

De supportersvereniging sponsort jaarlijks voor duizenden euro’s tal van terugkerende en eenmalige activiteiten en evenementen van de voetbalvereniging. Een greep: het jaarlijkse AX Flow pupillentoernooi, het jaarlijkse G-toernooi, de Groentjes, damesclinic, aanschaf nieuwe brancard, aanschaf AED, bus kampioenswedstrijd A1, bijdrage trainingskamp 1e elftal, muziek Oktoberfest.

Vlaggenschip

De supportersvereniging is actief rond de thuiswedstrijden van ons 1e elftal. Voorbeelden zijn de verloting van mooie prijzen, Man of the Match verkiezing, het Rad van Fortuin en een DJ in de kantine. Samen met asv Dronten wordt gewerkt aan verdere aankleding van het hoofdveld, zoals vlaggenmasten en een nieuwe statribune voor de D-side.

Voordeel voor leden

Dankzij haar leden kan de supportersvereniging veel goed werk verrichten. Daarom krijgen leden voordeel, zoals een welkomstgeschenk en korting of zelfs gratis deelname bij activiteiten.

Word lid

Voor € 18,- per jaar ben je al lid van de supportersvereniging (jeugd tot 16 jaar gratis). Daarmee help je de supportersverenging haar activiteiten voort te zetten en uit te breiden en profiteer je van ledenvoordeel. Om aan te melden, vul je dit formulier in. Even printen, ondertekenen en scannen en dan mailen naar  supportersvereniging@asvdronten.nl

Over de supportersvereniging asv Dronten

Bestuur

 • Voorzitter Tom Hoppenbrouwer
 • Penningmeester Tamara Singh Bains- van Oort
 • Secretaris Astrid Buck
 • Bestuurslid Cora de Jong
 • Bestuurslid Jeroen van der Meer
 • Bestuurslid vacant

Heb je vragen of interesse in een bestuursfunctie? Neem dan even contact met ons op. We maken graag een afspraak voor nadere kennismaking.

Over de supportersvereniging asv Dronten

     Bestuur

 • Voorzitter Tom Hoppenbrouwer
 • Penningmeester Tamara Singh Bains- van Oort
 • Secretaris Astrid Buck
 • Bestuurslid Cora de Jong
 • Bestuurslid Jeroen van der Meer
 • Bestuurslid vacant

Heb je vragen of interesse in een bestuursfunctie? Neem dan even contact met ons op. We maken graag een afspraak voor nadere kennismaking.