In ons huidige archief is niet zoveel meer te vinden over het begin van onze club nu 60 jaar geleden op 25 juni 1962.

We hebben al eens geschreven over het eerste clubblad maar verder zijn er nog 3 stukken bewaard gebleven.

Het eerste kasboek wat we terugvinden begint in mei 1962. In dat boek lezen we terug dat er entree geheven werd bij de wedstrijden en dat de wedstrijd tegen Oranje Zwart liefst 4 gulden 65 opbracht.  Tegen Movo werd 8 gulden 30 opgehaald.

Verder moesten spelers reisgeld betalen voor uitwedstrijden want per wedstrijd kwam daar 8,25 voor binnen per keer. Op 3 november was er een klapper want de wedstrijd tegen de centrale werkplaats bracht 222,75 op. Bij de uitgaven zien we veel telefoonkosten en postzegelvergoedingen. De eerste bijdrage aan de KNVB bedroeg 50 gulden. Onze koninklijke goedkeuring van de club koste 100 gulden. De eerste penningmester was de heer Groenewold die in 1963 de kas aan zijn opvolger overdroeg.

Het laatste boek uit het archief is het contributie boek waarbij men nog maandelijks contant betaalde een hele klus voor de penningmeester. Senioren betaalden in guldens 1,75 per maand, 16/17 jarigen 1,25 en pupillen 0,60 of 0.90 cent.  In het contributieboek staan ook de leden van de gymnastiek afdeling zodat deze lijst veel langer is.

 

  

Jammer is dat daarna de ledenadministrie niet meer te achterhalen is omdat de afdeling voetbal toen onder de omni vereniging viel. Daarom is het op de eerste leden na niet na te gaan wie er nu 25 jaar of 50 jaar lid is. De 60 jarige leden dus wel die al bij het 40 jarig bestaan een herinneringsspeld hebben ontvangen.


Hans Engelvaart