Het bestuur van asv Dronten nodigt hierbij de leden uit voor de algemene vergadering (financiële verslaglegging) op 

woensdag 25 maart 2020 om 19.30 uur in clubhuis ‘de Spil’

Wilt u hierbij aanwezig zijn, dan kunt u zich aanmelden per e-mail (info@asvdronten.nl).
Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u de financiële stukken per email.

Agenda van de algemene vergadering (financiële verslaglegging)

  1. Opening
  2. Berichten van verhindering en laatste mededelingen.
  3. Financieel jaarverslag.
  4. Rondvraag.
  5. Sluiting.

Bestuur asv Dronten