De afgelopen weken is de nieuwe funderingslaag aangebracht en is de bestrating rondom veld 3 hersteld.
Daarbij zijn de paden langs het veld verbreed en waren in de maand februari al de hagen langs deze paden flink gesnoeid.

De komende weken zullen de resterende werkzaamheden plaatsvinden. Eén en ander is afhankelijk van de leverdatum van het nieuwe kunstgras.

We hopen met een volgende update het resultaat van het nieuwe kunstgrasveld te kunnen tonen.

Het bestuur.