Hierbij ontvangt u de 2e nieuwsbrief vanuit het bestuur. Na iedere bestuursvergadering willen we de leden kort informeren over de belangrijkste ontwikkelingen die besproken zijn. Hierbij de punten vanuit de bestuursvergadering van 7 november jl.

    

Vuurwerkverbod: Door de KNVB is aangegeven dat er een algeheel vuurwerkverbod is m.b.t. amateurclubs. Rookbommen en fakkels zijn ook niet meer toegestaan. De 1e boetes zijn al uitgedeeld. Afgesproken dit te melden op de komende alv van 15 november a.s. en hier op de website een melding van te maken. 

     

Commissie groot onderhoud: Aangezien we de laatste jaren veel geld moeten uitgeven aan groot noodzakelijk onderhoud het advies om een commissie in te stellen die een meerjarenbegroting zal maken. Harry Breukelman zal mensen benaderen hiervoor.

   

Contributieverhoging: Door de financiële commissie is gekeken naar de financiële situatie binnen de club. Door de  sterk gestegen kosten m.b.t. energie, inkoop van materialen en extra personele inzet is het voorstel om een verhoging voor stellen op de komende alv van 15 november. Harm zal tijdens de vergadering een toelichting geven.

        

Bestuurslid voetbalzaken:  Dimitri van der Pouw zal formeel op de komende alv aftreden. Jan zal Dimitri toespreken en Anja zal een attentie regelen namens de vereniging.

           

Kerstbijeenkomst: Vorig jaar was de opkomst zeer gering. We besluiten om dit jaar geen bijeenkomst te organiseren.

        

Nieuwe omroepers: Er hebben twee kandidaten zich gemeld voor de functie van omroeper waar we erg blij mee zijn. Jan heeft inmiddels kennis gemaakt met de nieuwe kandidaten in bijzijn van Dirk Drogt. Beide kandidaten zullen voortaan meelopen om ingewerkt te worden. Met Dirk is afgesproken dat hij dit seizoen zal afmaken.

         

Rookvrij sportpark: Door de NOC- NSF is aangegeven dat vanaf 2025 alle sportaanbieders volledig rookvrij dienen te zijn. Dit is ook opgenomen in het nationaal preventieakkoord. We besluiten om op de komende ALV voor te stellen om vanaf het nieuwe seizoen dit in te laten gaan per 1 juli 2024.