De asv Dronten voetbalacademie wordt mede mogelijk gemaakt door ING

VOETBALACADEMIE asv Dronten

Het belangrijkste doel binnen de voetbalacademie is om spelers en trainers te ontwikkelen in een veilig sportklimaat. Naast de reguliere trainingen (als lid van de vereniging) krijgen spelers de mogelijkheid om nog beter te worden. Daarnaast heeft asv Dronten als doel om een belangrijke regiofunctie te vervullen in de gemeente Dronten. Het opleiden en ontwikkelen van voetballers én trainers is daar een onderdeel van.

 
‘Plezier en ontwikkeling staan centraal in onze jeugdopleiding.’
voetbalacademie-1

TALENTONTWIKKELING

Een goede techniek draagt bij aan voetbalplezier. Je wilt de baas zijn over de bal, je wilt controle, je wilt bepalen, een lekker gevoel. De voetbalschool binnen asv Dronten verzorgd techniektrainingen voor zowel de onderbouw als bovenbouw binnen de club. Samen werken we aan je handelingssnelheid en je zelfvertrouwen, waardoor je spelplezier vergroot zal worden. In een periode van een aantal weken/ trainingen werk je doormiddel van gerichte techniektrainingen aan je voetbal skills. Dit gebeurt in kleine groepjes, maar ook op individueel niveau.
 
Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden om trainingen en wedstrijden te filmen. Hiervan worden specifieke aandachtspunten belicht, naar de wensen en behoeftes van de (hoofd)trainers en het team. Een complete (wedstrijd)analyse behoort ook tot de mogelijkheden.

GELIJKE KANSEN BIJ DE ONDERBOUW

Met gelijke kansen willen we onze jeugd breder opleiden en ontwikkelen. Onder andere door het bieden van gelijke oefenstof, een transparant selectiebeleid, geen vaste posities in het veld en door onze spelers zoveel mogelijk in te delen op het niveau wat past bij hun huidige ontwikkeling.
 
Bij asv Dronten richten we ons in eerste instantie richten op één belangrijk onderdeel: de kwaliteit van onze (carrousel)trainingen. Hiermee streven wij naar kwalitatief gelijkwaardige trainingen waardoor ieder kind een gelijke kans krijgt om zich te ontwikkelen. Dit stelt de trainers instaat sneller te kunnen handelen op de leerbehoefte van kinderen.
 
Gelijke kansen draait om plezier en ontwikkeling waarbij iedere speler zijn of haar potentie volledig kan benutten en maximaal plezier kan beleven! Wij zijn ervan overtuigd dat het verbeteren van de (technische) vaardigheden het plezier in voetbal zal vergroten en het algemene niveau van onze jeugd omhoog zal gaan.
 
‘Ieder kind heeft (een) talent.’

TRAIN DE TRAINER & COACH DE COACH

Ze zijn onmisbaar voor elke vereniging. Vrijwilligers. Bij de meeste (jeugd)elftallen staat een welwillende vader langs de lijn zijn spelers aan te moedigen. Veelal zonder de benodigde trainerspapieren, zonder enige bevoegde kennis van het voetbalvak en dus zonder de broodnodige handvatten. Handvatten om het spelplezier te bevorderen, om samen te ontwikkelen, om samen tot resultaten te komen. Handvatten die we wel aangereikt zouden willen krijgen, want deze groep vrijwilligers zijn onmisbaar voor het voetbalteam en de vereniging.

Ook de voetbaltrainers die wel het ‘certificaat voetbaltrainer’ in huis hebben en gediplomeerd langs de lijn staan willen graag op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen in voetballand.

Binnen de voetbalacademie van asv Dronten wordt deze interne cursus op maat aangeboden. Of het nu specifiek betreft voor de beginnende voetbaltrainer die wil worden opgeleid, een welwillende ouder, trainers van pupillen- en/of juniorenteams die bijscholing nodig hebben, er wordt gezorgd voor een passend aanbod die aansluit op de wensen en behoeften van de trainers en coaches binnen asv Dronten. Zowel in theorie als in de praktijk.

 

‘Het doceren van voetballen zorgt voor een kwaliteitsimpuls binnen onze opleiding.’ 

Wat betekent dit voor jou?

Als lid van asv Dronten kan je vanaf 7 september je techniek nog beter ontwikkelen. De RS voetbalschool gaat samen met jou werken aan je handelingssnelheid en je zelfvertrouwen waardoor jou spelplezier vergroot zal worden. In een periode van 10 weken werk je door middel van gerichte techniektraining aan je voetbal skills. Je wordt ingedeeld op je eigen niveau in groepen van maximaal 8 personen. We starten met de leeftijdscategorie 5 t/m 13 jaar. 

SCOUTING

Om alle jeugdleden goed in beeld te hebben én te houden maakt de voetbalacademie van asv Dronten gebruik van een speler-volg-systeem. Deze database wordt gevuld vanuit input van onze scouts, die iedere zaterdag langs de lijn staan. Naast het scouten op talent, wordt er ook gekeken naar de manier van spelen (spelprincipes en speelwijze van het team en individu) en coachen (trainer/ coach). Talent is in deze een breed begrip, waarbij iedere leeftijdsgroep zijn of haar eigen aandachtspunten geniet. Denk hierbij aan motorische ontwikkeling, technische vaardigheden, tactisch inzicht en fysieke en persoonlijke ontwikkeling. 
 
 
Naast deze specifieke pijlers richt asv Dronten zich ook op maatschappelijk vlak. Zo krijgen scholen de mogelijkheid om gebruik te maken van de velden en wil de club op korte termijn meerdere samenwerkingen aangaan met maatschappelijke partners uit de gemeente om een brede doelgroep, van jong tot oud, zich te (ver)binden. Denk hierbij aan naschoolse activiteiten (jeugd), maar ook activiteiten die een gezonde levensstijl uitdragen voor ouderen.