De sneeuw is van het veld afgehaald en de scheidsrechter heeft zijn goedkeuring gegeven!

Iedereen is welkom om de wedstrijd bij te wonen vanaf 14:30u.

Na afloop muziek door Marcel Dool!!

Voor personen die vanuit de richting Kampen komen denk om de afsluiting bij Roggebotsluis.