Binnen de commissie ‘onderscheidingen’ heeft met ingang van heden een wijziging plaats gevonden, doordat Grietje Braad zich terug getrokken heeft.

Wij zijn Grietje veel dank verschuldigd zij was van af het begin betrokken bij de commissie.

In haar vacature is Jennie Kijk ik Vegte bereid gevonden de vrijgekomen plek in te vullen. De commissie bestaat verder uit: George Broekhuizen, Duco van Dijk en ondergetekende.

Bij de Cie. kunnen leden aangedragen worden voor ere lid, lid van verdienste of een waarderings speld. De criteria zijn elders op deze site te vinden.

Hans Engelvaart